Kontakt

Dane firmowe:

Senior MultiCare sp. z o.o.
ul. Wilcza 50
00-679 Warszawa

KRS: 0000782375
NIP: 5862344361
REGON: 38321454300000

Placówka w Krakowie:

Senior MultiCare
ul. Mogilska 69a
31-545 Kraków

Senior MultiCare Sp. z o.o., z siedzibą ul. W. Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, REGON: 8321454300000, NIP: 5862344361, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000782375, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 złotych.